Skip to content

TIETOA RAKENTAJILLE

PROFOREST 2021
Suomen keskeisin metsäalan tapahtuma

24.–25.9.2021, Kalajoki

Turvallisesti messuilla

Ohjeita rakentamiseen

Aikataulut  I   Osastojen seinä- ja kattorakenteet  I  Näyttelyosaston vakiokorkeuden ylitys  I  Kaksikerroksiset osastot  I  Lattiapinnoitteet ja lattian maksimikuormitukset  I  Osaston sähköistäminen  I  Kattoripustukset  I  Äänentoisto osastolla  I  Paloturvallisuus  I  Työnäytökset ja ohjelmanumerot  I Ajoneuvot näyttelyesineinä  I  Musiikinesittämisluvat  I  Messualueen yleissiivous ja näyttelyosaston siivous  I  Ajoneuvoilla ajo hallissa  I  Trukki- ja nostopalvelut  I  Tavaralähetykset  I

AIKATAULUT

Rakentaminen (sisätilat)
ke 22.9. klo 8-21
to 23.9. klo 8-21

Rakentaminen (ulkoalue)
Huom! Tiistaina 21.9. tulee tuoda isot koneet osastoille.
ti 21.9. vain isot koneet
ke 22.9. klo 8-21
to 23.9. klo 8-21

Messut avoinna:
pe 24.9. klo 9-17
la 25.9. klo 9-17
Osastojen huoltoaika: Tapahtumapäivinä 1 h (klo 8-9) ennen tapahtuman aukeamista.

Purkaminen
la 25.9. klo 17.30-22
su 26.9. klo 8-18
ma 27.9. klo 8-16

Lisärakennusaika:
Mikäli tarvitsette maksullista lisärakennusaikaa, olettehan yhteydessä Erkki Koskeen p. 040 546 9555 viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa.

OSASTOJEN SEINÄ- JA KATTORAKENTEET
Messuosasto on varustettava seinäkkeillä niiltä sivuiltaan, jotka rajoittuvat naapuriosastoon tai tekniseen tilaan. Näytteilleasettaja ei saa ilman naapuriosaston kanssa erikseen tehtyä sopimusta hyväksikäyttää toisen näytteilleasettajan/naapuriosaston rakentamia seiniä. Osaston seinäkkeiden vakio-/minimikorkeus on 250 cm.

NÄYTTELYOSASTON VAKIOKORKEUDEN YLITYS
Osaston vakio-/minimikorkeus on 250 cm. Kaikkiin sen ylittäviin rakenne- ja somistusratkaisuihin on saatava messujärjestäjän etukäteislupa. Rakennelmat, jotka ylittävät 250 cm korkeuden ovat lisämainostilaa ja niistä laskutetaan 500 € + alv 24 %. Sääntö ei koske näyttelyesineitä, mikäli ne eivät sisällä tuote- ja yritysmainontaa. Väliseinän vakiokorkeuden ylittävä rakenne ei saa sijaita yhtä metriä (1 m) lähempänä viereisen osaston rajaa. Mikäli korotukset ovat 1 m lähempänä naapuriosasto, tulee heiltä kysyä lupa korotusosalle. Suunnitelmia koskevat piirustukset on toimitettava messujärjestäjälle 30 pv ennen messuja,
asiakaspalvelu@expomark.fi sekä erkki.koski@smlog.fi

KAKSIKERROKSISET OSASTOT
Mikäli toisessa kerroksessa oleskelee ihmisiä, on kerros varustettava kaikilta sivuiltaan tukevilla seinillä tai rakennusmääräysten mukaisilla kaiteilla. Kaiteen minimikorkeus on yksi metri (1 m). Toisen kerroksen pinta-alasta peritään lisänäkyvyysmaksua sopimuksen mukaan tai vähintään 500 € + alv. Kaksikerroksisten osastorakenteiden piirustukset tulee hyväksyttää ennakkoon paikallisilla rakennusvalvontaviranomaisilla.

Yhteydenotot:
Kalajoen kaupunki
Rakennusvalvonta
Kalajoentie 5, 85100, KALAJOKI

Lehikoinen Jouko, rakennustarkastaja
p. 044 469 1890, jouko.lehikoinen@kalajoki.fi

tai

Jelekäinen Tero, rakennustarkastaja
p. 044 469 1428, tero.jelekainen@kalajoki.fi

Kaksikerroksista osastoa koskevat piirustukset on toimitettava myös messujärjestäjälle 1 kk ennen tapahtumaa: asiakaspalvelu@expomark.fi

LATTIARAKENTEET JA MAKSIMIKUORMITUKSET
Näytteilleasettajan tulee varustaa koko osasto matolla. Maton tulee olla paloa levittämätöntä (luokka L). Mattoteipin liimaaminen lattiaan on kiellettyä. Painumisvaaran välttämiseksi tulee ohuiden, kapeiden, terävien ja painavien esineiden alle asettaa tarpeeksi leveät ja kestävät alustat (min. 20 x 20 cm). Autojen pyörien alle tulee asettaa painon jakaumaa tasaavat aluslevyt.

OSASTON SÄHKÖISTÄMINEN
Päivä- ja yösähköliitännät ja sähköasennukset messualueella suorittaa Messusähkö Oy. Osaston sähköliittymää tilattaessa on huomioitava osaston kokonaissähkön tarve, tilaa sähköt osastolle tilauslomakkeella. Sähkölaitteiden sijoituspiirros on liitettävä sähkötilaukseen mukaan. Seuraavassa muutama esimerkki eri sähkölaitteiden sähkökulutuksista:

Kahvinkeitin, tavallinen 1,0 kW
Kahvinkeitin, tupla 1,5 kW
Vedenkeitin 1,5 kW
Jääkaappi 150 l 0,4 kW + yösähkö
Mikroaaltouuni 1,5 kW
Projektori 0,5 kW
Plasmanäyttö 0,5 kW
Octanorm-valaisin 0,2 kW
Lumilux-loistevalo 0,1 kW
Kannettava tietokone 0,2 kW

 

Halleissa olevissa sähköverkoissa ei ole varmennettua verkkoa. Mikäli näyttelyosastolla on käytössä jatkuvaa sähköä tarvitsevia tietokoneita, pakastimia tai muita laitteita, on osastolle tilattava sähkön perusliittymän lisäksi yösähkö, jolloin virtaa ei katkaista yön ajaksi. Mikäli näytteilleasettaja tai rakentaja liittää omia sähkölaitteitaan näyttelyn sähköistäjän rakentamaan näyttelyverkostoon, tulee laitteiden olla Suomessa hyväksyttyjä ja sähköteknillisesti turvallisia ja määräysten mukaisia. Vastuu muista kuin sähköurakoitsijan asentamista sähkölaitteista on näytteilleasettajalla. Huomioithan, että viimeisenä messupäivänä sähköt katkaistaan osastoilta klo 17.30.

KATTORIPUSTUKSET
Kalajoki Areenalla ei ole mahdollista tehdä kattoripustuksia.

ÄÄNENTOISTO OSASTOLLA
Mikäli teillä on äänentoistoa osastolla, ilmoitattehan siitä Joka Ohjelmat Oy:lle Jouni Suonvieri, p. 050 517 4361, jouni.suonvieri@jokaohjelmat.fi
Ilmoittamalla omasta äänentoistostanne saamme varmuuden siitä, että langattomien mikrofonien taajuudet toimivat kaikilla yhtä saumattomasti.

PALOTURVALLISUUS

Avotulen käyttö tapahtumissa on kielletty. Avotuleksi katsotaan laitteet, joissa tuli tai liekki palaa laitteen ulkopuolella kuten esim. kaasuliedet, keittimet, öljylamput, kynttilät tai vastaavat. Työnäytösten, kuten hitsauksen, polttoleikkauksen tai muun vastaavan esityksen, josta aiheutuu kipinöintiä, esittelyyn on saatava paloviranomaisen lupa. Lupaa on haettava Jokilaaksojen pelastuslaitokselta vähintään 30 pv ennen tapahtuman alkamista. Lupa-anomuksen liitteeksi tarvitaan näyttelyosaston suunnittelukuvat, tekniset tiedot työnäytöksestä ja tulityökortillisen esiintyjän tiedot. Hallissa ei ole vakituista tulityöpaikkaa.

Jokilaaksojen pelastuslaitos, palotarkastaja@jokipelastus.fi

Tulitöistä ja työnäytöksistä tulee informoida myös messujärjestäjää viimeistään 30 pv ennen tapahtumaa, erkki.koski@smlog.fi, p. 040 546 9555.

 

YLEINEN TURVALLISUUS 

TYÖNÄYTÖKSET JA OHJELMANUMEROT
Työnäytökset ja ohjelmanumerot nostattavat messujen yleistunnelmaa ja luovat positiivista ja aktiivista ilmapiiriä. Jos näyttelyosastollanne on äänekkäitä työnäytöksiä tai esim. musiikkiesityksiä, äänenvoimakkuus osaston kohdalla saa olla hetkellisesti enintään 80 dB. Hallien sisätiloissa sallitaan ainoastaan ilmalla täytetyt ilmapallot. Kaasupallojen käyttö sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Hallien teknisiä tiloja ei saa käyttää varastointitilana. Kaikista messuosastoilla järjestettävistä ohjelmanumeroista on tiedotettava näyttelyjärjestäjää vähintään 2 vk ennen tapahtumaa: puh. 010 830 0800, asiakaspalvelu@expomark.fi. Lisäksi äänekkäistä ohjelmanumeroista on kohteliasta informoida osastonaapurianne em. aikarajan puitteissa.

AJONEUVOT NÄYTTELYESINEINÄ
Mikäli sisäosastolla on ajoneuvo näyttelyesineenä, on varmistettava, että virta on katkaistu päävirtakytkimestä tai akkujen virtakaapelit irrotettu. Polttoainetta ajoneuvon tankissa tulee olla mahdollisimman vähän. Näytteilleasettajan tulee myös varmistua, ettei öljyjä tai muita vastaavia aineita pääse lattiapinnoitteelle. Jos ajoneuvojen esittelyyn liittyy käyttötarvetta (esim. oheislaitteistot), on lupaa tiedusteltava paloviranomaisilta vähintään 30 pv ennen messuja. Mikäli ulkonäyttelyalueella (messuaukiolla) on näyttelyesineenä ajoneuvoja, näytteilleasettajan tulee varmistaa, ettei öljyä tms. pääse kivetykselle. Ongelmatilanteissa vastuussa on näytteilleasettaja.

MUSIIKINESITTÄMISLUVAT
Messujärjestäjä vastaa tapahtuman musiikinedistämisluvista. Näytteilleasettajan ei tarvitse tehdä erikseen omaa ilmoitusta.

MESSUALUEEN YLEISSIIVOUS JA NÄYTTELYOSASTON SIIVOUS
Messujärjestäjä huolehtii messualueen yleissiivouksesta, mikä käsittää käytävien ja yleisten alueiden siivouksen. Alkusiivouksesta ja messuaikaisesta näyttelyosaston siivouksesta on vastuussa näytteilleasettaja ja se on tilattava erikseen. Mikäli lattiapinnoite tai osaston maa-alue likaantuu näytteilleasettajan toiminnasta johtuen, puhdistuksesta aiheutuvista kustannuksista on vastuussa näytteilleasettaja.

Näytteilleasettaja on velvollinen siirtämään rakennusjätteet osastoltaan ja sitä sivuavilta käytäviltä niille varattuihin keruuastioihin:
– pahvit niille varattuihin rullakoihin
– kirkasmuovi niille varattuihin säiliöihin
– muut jätteet sekajäteastioihin
– puujäte sille osoitetulle roskalavalle

Suojamuovin poisto osaston lattialta
Suojamuovin poiston voi tilata siivouspalveluntarjoajalta tai osaston rakentajalta.

AJONEUVOILLA AJO HALLISSA
Huom. Jos messuosastollenne tulee raskaita ja kookkaita näyttelyesineitä, niiden tuomisesta halliin on sovittava messujärjestäjän kanssa etukäteen, viimeistään 14 pv ennen tapahtumaa: erkki.koski@smlog.fi, p. 040 546 9555.
HUOM! Rakentajien rekat yms. isot autot on ehdottomasti siirrettävä tapahtumapäiviksi pois parkkialueilta! 

TRUKKI- JA NOSTOPALVELUT
Tilaukset: Juha Partanen, p. 040 557 2972

TAVARALÄHETYKSET
Tavaralähetyksiä saa laittaa tapahtumapaikalle aikaisintaan tiistaina 21.9.

Tavaralähetykset näyttelyhalliin toimitetaan osoitteella:

Näytteilleasettajan nimi
Hiekkasärkät Areena // Proforest 2021
Noste 28
85100 Kalajoki

Tavaralähetyksiä messualueelle voidaan toimittaa aikaisintaan ensimmäisenä rakennuspäivänä. Näytteilleasettaja toimittaa näyttelyesineensä messualueelle omalla kustannuksellaan.